Wijkinfo

De wijk Presikhaaf.

Rond 1930 kwam de gemeente Arnhem tot de conclusie dat er broodnodig een nieuwe wijk gebouwd  moest worden. Het oog viel op het gebied ten zuiden van de spoorlijn Arnhem- Zutphen en ten oosten van de spoorlijn Arnhem-Zevenaar. De naam van de wijk werd Presikhaaf, genoemd naar het landgoed Presikhaaf. Helaas gooide de crisisjaren en de tweede wereldoorlog roet in het eten. Enkele jaren na de oorlog werd gestart met de bouw mede door de enorme vraag naar huizen en i.v.m. de aanzienlijke oorlogsschade in de stad.

Presikhaaf 1 en 2, begin jaren ’60

Bouw periode 1948- 1960:

  • Presikhaaf 1: Eind jaren ’40 is er begin gemaakt met de bouw van eengezinswoningen en portiekflats in het gebied dat Presikhaaf 1 is gaan heten. Centraal aan de Vrij Nederlandstraat e.o. werd een winkelstrip ingericht. De meeste woningen waren in bezit van woningcorporaties. De kwaliteit van een groot deel van de portiekflats aan de IJssellaan en zijstraten was zo slecht dat medio jaren ’90 tot sloop en nieuwbouw werd besloten.
  • Presikhaaf 2: Niet lang na de start van de bouw werd ook Presikhaaf 2 opgestart. De bouw bestond hoofdzakelijk uit eengezinswoningen en hoogbouw (maisonnettes), allen in bezit van woningcorporaties. Aan de Volkerakstraat verrees een winkelstrip.

Bouw periode 1961- 1970:

  • Presikhaaf 3: Begin jaren ’60 is begonnen met het bouwrijp maken van de grond en de start van de woningbouw. Hoofdzakelijk laagbouw en galerijflats, in bezit van woningcorporaties, met centraal een winkelstrip aan de Honigkamp.
  • Winkelcentrum Presikhaaf: rond 1963 werd begonnen met de bouw van het winkelcentrum Presikhaaf, met zijn luifels (droog winkelen) een van de modernste winkelcentra in Europa.
  • Elsweide: de buurt kwam gelijktijdig met de bouw van het winkelcentrum Presikhaaf tot ontwikkeling. Een mix van koop- en huurwoningen, alles laagbouw. Elsweide heeft geen winkelstrip.
  • Over het Lange water: Met de bouw van de buurt Over het Lange Water werd medio de jaren ’60 begonnen en de bouw was tegen 1970 afgerond. Aan de Middachtensingel is een winkelstrip gesitueerd

Herontwikkeling van de wijk (Ontwikkelingsplan Presikhaaf) 2004-heden:

Begin van de 21e eeuw kwam de gemeente tot de conclusie dat de kwaliteit van de woningen in een deel van Presikhaaf niet meer aan de voorwaarden voldeed, vooral in de oude buurten Presikhaaf 1 en 2, de eerste naoorlogse buurten. Besloten werd een beperkt deel van de woningen grondig te renoveren en het andere deel te slopen en nieuw te bouwen. De namen Presikhaaf 1 en 2 zijn verdwenen. In de buurten Elsweide, Presikhaaf 3 en Over het Lange Water vond hoofdzakelijk woningverbetering plaats. Het Ontwikkelingsplan Presikhaaf startte met de herinrichting van Park Presikhaaf (2004) en eindigde ongeveer met de grootschalige opknapbeurt van het winkelcentrum Presikhaaf (2018).

ProjectStatusOplevering
Project Sporthal Kinderkampgrondwerk2e kwartaal 2023
Project Parkschool en ………fundering gelegd2e kwartaal 2023
Project nieuwbouw Singravenlaangrondwerkn.n.b.
Project Presikhaaf 3ontwerpfasen.n.b.

Onderwijs in Presikhaaf

De wijk herbergt een aantal onderwijsinstellingen

Winkelen in Presikhaaf

Er zijn in de wijk een aantal mogelijkheden om te winkelen. Meestal zijn de winkels geconcentreerd in een winkelcentrum of winkelstrip. Het is niet mogelijk alle winkels te vermelden. Het winkelcentrum heeft een eigen website.

Winkelcentrum Presikhaaf, centraal in de wijk
Winkelstrip Vrij Nederlandstraat
Winkelstrip Volkerakstaat
Winkelstrip Honigkamp, Presikhaaf 3
Winkelstrip Middachtensingel, Over het Lange Water
Tuincentrum Intratuin, Elsweide
Landwinkel IJsseloord, Schaapsdijk.

Sport in Presikhaaf

X